Todėl budėkite, nes nežinote, kurią valandą ateis jūsų ViešpatsMato 24:42

Sergejaus R. Krikštas

Gauti naujienas!