Pats Viešpats duos jums ženklą. Štai mergelė taps nėščia, pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanueliu.Izaijo 7:14

 

 

 

 

Gauti naujienas!