Todėl budėkite, nes nežinote, kurią valandą ateis jūsų ViešpatsMato 24:42

Po pamaldų

Tai, kas vyksta po pamaldų - bendravimas

Gauti naujienas!