Todėl budėkite, nes nežinote, kurią valandą ateis jūsų ViešpatsMato 24:42

Augustino ir Augusto krikštas

Po ilgų studijų Augustinas ir Augustas nusprendė pašvęsti savo gyvenimą Dievui! Telaimina juos Viešpats!

Gauti naujienas!