Todėl budėkite, nes nežinote, kurią valandą ateis jūsų ViešpatsMato 24:42

Šventinis vakaras

Vilniaus Kristaus bažnyčioje prieš šventes susitikime ir linksmai leidome laiką: bendravome, giedojome, maldoje dėkojome Dievui, žaidėme ir gilinomės į Jo žodį.

Gauti naujienas!