Bet mūsų Viešpaties malonė išsiliejo be saiko su tikėjimu ir meile Kristuje Jėzuje1 Timotiejui 1:14

Pirmosios pamaldos naujoje vietoje (2016 05 01)

Gauti naujienas!