Staiga iš rytų pasirodė Izraelio Dievo šlovė. Jo balsas buvo kaip daugybės vandenų ūžimas, o žemė spindėjo nuo Jo šlovės.Ezekielio 43:2

Pirmosios pamaldos naujoje vietoje (2016 05 01)

Gauti naujienas!