Vieninteliam išmintingajam Dievui, mūsų Gelbėtojui, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų tebūna šlovė, didybė, galybė ir valdžia dabar ir per amžius!Judo 1:25

Pirmosios pamaldos naujoje vietoje (2016 05 01)

Gauti naujienas!