Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei manePsalmių 30:2

Julijos ir Augustino gimtadieniai

Gauti naujienas!