Aš esu Viešpats, jūsų Šventasis, Izraelio Kūrėjas, jūsų karaliusIzaijo 43:15

Julijos ir Augustino gimtadieniai

Gauti naujienas!