Ir kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo kūną su aistromis ir geismaisGalatams 5:24

Augustino ir Augusto krikštas

Po ilgų studijų Augustinas ir Augustas nusprendė pašvęsti savo gyvenimą Dievui! Telaimina juos Viešpats!

Gauti naujienas!