Mes įtikėjome ir pažinome, kad Tu esi Kristus, gyvojo Dievo SūnusJono 6:69

Augustino ir Augusto krikštas

Po ilgų studijų Augustinas ir Augustas nusprendė pašvęsti savo gyvenimą Dievui! Telaimina juos Viešpats!

Gauti naujienas!