Tegul bijo Viešpaties visa žemė, tegul garbina Jį visi pasaulio gyventojaiPsalmių 33:8

Augustino ir Augusto krikštas

Po ilgų studijų Augustinas ir Augustas nusprendė pašvęsti savo gyvenimą Dievui! Telaimina juos Viešpats!

Gauti naujienas!