Aš esu Viešpats, jūsų Šventasis, Izraelio Kūrėjas, jūsų karaliusIzaijo 43:15

Augustino ir Augusto krikštas

Po ilgų studijų Augustinas ir Augustas nusprendė pašvęsti savo gyvenimą Dievui! Telaimina juos Viešpats!

Gauti naujienas!