Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei manePsalmių 30:2

Augustino ir Augusto krikštas

Po ilgų studijų Augustinas ir Augustas nusprendė pašvęsti savo gyvenimą Dievui! Telaimina juos Viešpats!

Gauti naujienas!