Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei manePsalmių 30:2

Seminras: Meilė ir pagarba

Pirma dalis

Gauti naujienas!