Aš esu Viešpats, jūsų Šventasis, Izraelio Kūrėjas, jūsų karaliusIzaijo 43:15

Seminras: Meilė ir pagarba

Pirma dalis

Gauti naujienas!