Mes įtikėjome ir pažinome, kad Tu esi Kristus, gyvojo Dievo SūnusJono 6:69

Sergejaus R. Krikštas

Gauti naujienas!