Būkite vienminčiai tarpusavyje. Negalvokite apie didelius dalykus, bet sekite nuolankiaisiais. Nebūkite išmintingi savo akyse.Romiečiams 12:16

2017 m. mažųjų vaikų stovykla

Gauti naujienas!