Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei manePsalmių 30:2

2017 m. mažųjų vaikų stovykla

Gauti naujienas!