Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei manePsalmių 30:2

Seminaras „Pykčio valdymas“

Gauti naujienas!