Vienam išmintingajam Dievui per Jėzų Kristų šlovė per amžius! Amen.Romiečiams 16:27

Seminaras „Pykčio valdymas“

Gauti naujienas!