Palaimintas, kuriam neteisybės atleistos, kurio nuodėmės padengtosPsalmių 32:1

Stovyklautojų susitikimas

Gauti naujienas!