Vienam išmintingajam Dievui per Jėzų Kristų šlovė per amžius! Amen.Romiečiams 16:27

Stovyklautojų susitikimas

Gauti naujienas!