Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei manePsalmių 30:2

Stovyklautojų susitikimas

Gauti naujienas!