Bet mūsų Viešpaties malonė išsiliejo be saiko su tikėjimu ir meile Kristuje Jėzuje1 Timotiejui 1:14

Stovyklautojų susitikimas

Gauti naujienas!