Vienam išmintingajam Dievui per Jėzų Kristų šlovė per amžius! Amen.Romiečiams 16:27

Kalėdinis vakaras, 2016

Gauti naujienas!