Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei manePsalmių 30:2

Kalėdinis vakaras, 2016

Gauti naujienas!