Vienam išmintingajam Dievui per Jėzų Kristų šlovė per amžius! Amen.Romiečiams 16:27

2016 m. paauglių stovykla

Gauti naujienas!