Bet mūsų Viešpaties malonė išsiliejo be saiko su tikėjimu ir meile Kristuje Jėzuje1 Timotiejui 1:14

2016 m. paauglių stovykla

Gauti naujienas!