Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei manePsalmių 30:2

2016 m. mažųjų vaikų stovykla

Gauti naujienas!