Palaimintas, kuriam neteisybės atleistos, kurio nuodėmės padengtosPsalmių 32:1

2016 m. mažųjų vaikų stovykla

Gauti naujienas!