Palaimintas, kuriam neteisybės atleistos, kurio nuodėmės padengtosPsalmių 32:1

Renovacija

Patalpų renovacija prasidėjo!

Gauti naujienas!