Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei manePsalmių 30:2

Sekmadienį prieš pamaldas, per pamaldas ir po pamaldų

Pamokslas: pasitikrink savo dvasinę sveikatą https://youtu.be/gk5ty1zYjLw?t=22m57s

Gauti naujienas!