Aš esu Viešpats, jūsų Šventasis, Izraelio Kūrėjas, jūsų karaliusIzaijo 43:15

Po pamaldų

Tai, kas vyksta po pamaldų - bendravimas

Gauti naujienas!