Mes įtikėjome ir pažinome, kad Tu esi Kristus, gyvojo Dievo SūnusJono 6:69

Po pamaldų

Tai, kas vyksta po pamaldų - bendravimas

Gauti naujienas!