Dabar teikis laiminti savo tarno namus, kad jie per amžius būtų Tavo akivaizdoje. Nes jeigu Tu, Viešpatie, palaimini, tai bus palaiminta amžinai.1 Kronikų 17:27

Po pamaldų

Tai, kas vyksta po pamaldų - bendravimas

Gauti naujienas!