Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei manePsalmių 30:2

Po pamaldų

Tai, kas vyksta po pamaldų - bendravimas

Gauti naujienas!