Dieve, Tavo teisumas siekia aukštąjį dangų, Tu padarei didingų darbų, kas yra Tau lygus, Dieve?Psalmių 71:19

Po pamaldų

Tai, kas vyksta po pamaldų - bendravimas

Gauti naujienas!