Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei manePsalmių 30:2

2015 Kovo 8 Moterų vakaras

Vyrai patarnavo moterims, kad šios turėtų neapsakomą vakarą!

Gauti naujienas!