Aš esu Viešpats, jūsų Šventasis, Izraelio Kūrėjas, jūsų karaliusIzaijo 43:15

2015 Kovo 8 Moterų vakaras

Vyrai patarnavo moterims, kad šios turėtų neapsakomą vakarą!

Gauti naujienas!