Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei manePsalmių 30:2

Šventinis vakaras

Vilniaus Kristaus bažnyčioje prieš šventes susitikime ir linksmai leidome laiką: bendravome, giedojome, maldoje dėkojome Dievui, žaidėme ir gilinomės į Jo žodį.

Gauti naujienas!