Mes įtikėjome ir pažinome, kad Tu esi Kristus, gyvojo Dievo SūnusJono 6:69

Šventinis vakaras

Vilniaus Kristaus bažnyčioje prieš šventes susitikime ir linksmai leidome laiką: bendravome, giedojome, maldoje dėkojome Dievui, žaidėme ir gilinomės į Jo žodį.

Gauti naujienas!