Aš esu Viešpats, jūsų Šventasis, Izraelio Kūrėjas, jūsų karaliusIzaijo 43:15

2014 vaikų stovykla

2014 06 25 - 07 01 buvome išvykę į gamtą ir savaitę praleidome stovykloje, kurios tema - pirmiausia ieškokite Dievo karalystės!

Gauti naujienas!