Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei manePsalmių 30:2

2014 vaikų stovykla

2014 06 25 - 07 01 buvome išvykę į gamtą ir savaitę praleidome stovykloje, kurios tema - pirmiausia ieškokite Dievo karalystės!

Gauti naujienas!