Būkite vienminčiai tarpusavyje. Negalvokite apie didelius dalykus, bet sekite nuolankiaisiais. Nebūkite išmintingi savo akyse.Romiečiams 12:16

Eglutė

Linksmiau kažkaip :)

Gauti naujienas!