Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei manePsalmių 30:2

Eglutė

Linksmiau kažkaip :)

Gauti naujienas!