Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei manePsalmių 30:2

Seminras: Meilė ir pagarba 2

Antra dalis

Gauti naujienas!