Aš esu Viešpats, jūsų Šventasis, Izraelio Kūrėjas, jūsų karaliusIzaijo 43:15

Seminras: Meilė ir pagarba 2

Antra dalis

Gauti naujienas!