Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei manePsalmių 30:2

Žmonės

Bendravimas po pamalų

Gauti naujienas!