Aš esu Viešpats, jūsų Šventasis, Izraelio Kūrėjas, jūsų karaliusIzaijo 43:15

Žmonės

Bendravimas po pamalų

Gauti naujienas!