Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei manePsalmių 30:2

Giesmės bažnyčioje (2013 05 12)

Gauti naujienas!