Aš esu Viešpats, jūsų Šventasis, Izraelio Kūrėjas, jūsų karaliusIzaijo 43:15

Giesmės bažnyčioje (2013 05 12)

Gauti naujienas!