Aš esu Viešpats, jūsų Šventasis, Izraelio Kūrėjas, jūsų karaliusIzaijo 43:15

Svečiai 2013 sausį

Sausio mėnesį 20-21 dienomis turėjom atvykusius svečius iš Amerikos

Gauti naujienas!