Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei manePsalmių 30:2

Svečiai 2013 sausį

Sausio mėnesį 20-21 dienomis turėjom atvykusius svečius iš Amerikos

Gauti naujienas!