Aš esu Viešpats, jūsų Šventasis, Izraelio Kūrėjas, jūsų karaliusIzaijo 43:15

Per Kalėdas skelbėm Kristų, 2012

Keletas žmonių iš Vilniaus Kristaus bažnyčia per Kalėdas su plakatais ėjo per Vilniaus centrą primindami, jog Jėzus yra Viešpats!

Gauti naujienas!