Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei manePsalmių 30:2

Per Kalėdas skelbėm Kristų, 2012

Keletas žmonių iš Vilniaus Kristaus bažnyčia per Kalėdas su plakatais ėjo per Vilniaus centrą primindami, jog Jėzus yra Viešpats!

Gauti naujienas!