Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei manePsalmių 30:2

2012 šeimų stovykla

Gauti naujienas!