Mes įtikėjome ir pažinome, kad Tu esi Kristus, gyvojo Dievo SūnusJono 6:69

Nuotraukos iš senų laikų

Gauti naujienas!