Aš esu Viešpats, jūsų Šventasis, Izraelio Kūrėjas, jūsų karaliusIzaijo 43:15

Šachmatų turnyras

Gauti naujienas!