Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei manePsalmių 30:2
Gauti naujienas!