Palaimintas, kuriam neteisybės atleistos, kurio nuodėmės padengtosPsalmių 32:1
Gauti naujienas!