Bet mūsų Viešpaties malonė išsiliejo be saiko su tikėjimu ir meile Kristuje Jėzuje1 Timotiejui 1:14
Gauti naujienas!