Aleliuja! Išgelbėjimas, galybė, šlovė ir garbė priklauso Viešpačiui, mūsų Dievui.Apreiškimas Jonui 19:1
Gauti naujienas!