Būkite drąsūs visi, kurie pasitikite Viešpačiu, ir Jis sustiprins jūsų širdisPsalmių 31:24

Sekmadienio pamokslas

Pamokslavo:
Juozas Puodžiukaitis
Dvasinė šeima

Perklausyta kartų: 1

Tiesioginė transliacija

Sekmadienio pamaldas nuo 11 val. galite stebėti tiesiogiai internete